Barbara Mori, Hrithik Roshan at Kites promotional event

Barbara Mori, Hrithik Roshan at Kites promotional event